HOSTING

Visual kan tilbyde hosting sammensat efter jeres behov, rækkende fra en enkelt applikation som en service til fuld service omfattende alt IT så der for jer kun er et punkt at kontakte når der er brug for support.

Vi kan sikre adgangen til jeres servere sådan at der kun gives autoriseret adgang, og det reelt vil virke på samme måde som hvis serverne stod hos jer selv.

Vores løsninger er fuld skalerbare og multinationale, og vi kan også inkludere pakker som Microsoft Office osv. som en service.

 

Vi passer på jeres systemer og data i vores datacenter med et højt service og sikkerhedsniveau.

♦   ISAE 3402 certificeret
♦   Backup i flere niveauer
♦   24/7/365 overvågning
♦   Proaktiv fejludbedring
♦   Slutbruger Helpdesk