SLUT MED FORSVUNDNE ORIGINAL BILAG

Visual APW er et selvstændigt modul til Dynamics Ax, der ligger i naturlig forlængelse af brugen af indgangsbogen og godkendelseskladden.

APW giver mulighed for at indscanne og opdele kreditorfakturaer og lade det indscannede billede følge behandlingen af bilaget igennem Dynamics Ax. Dette omfatter en separat kontering og godkendelse af bilaget af den eller de personer der har ansvaret for fakturaen.

Modulet giver mulighed for at opsætte prokuragrænser, afgrænse finanskonti og dimensioner for kontering og for at opsætte godkendelseskonti og roller i forhold til de valgte fakturaer. Endvidere kan man afstemme den modtagne faktura mod et evt. indkøb.

Modulet er simpelt, enkelt, nemt at bruge og sparer tid brugt på behandling af kreditorbilag. Samtidig kan man til enhver tid lokalisere bilaget, se status på det og hvem der i øjeblikket er ved at behandle det.

Kombineret med muligheden for at opsætte regler for ferie og for at se en komplet log over hvem der har gjort hvad på et bilag, er APW en stærk løsning til nem og enkel behandling af kreditorbilag.